Valmistettu vuosina 2016-2018. Tarkasta SW versio koneen sisällä olevasta tyyppikilvestä.

Swegon CASA W3 Smart (SW ver. 3.xx)