Lämpötilansäätö/ jäätymissuojatermostaatti

37,20 €