Lämpötilansäätö/ jäätymissuojatermostaatti B50240

53,32 €