Swegon CASA R5-H Smart RH (B)

Tillverkad 2019-. Verifiera versionen på typskylten eller genom att läsa QR-koden på maskindörren.

Swegon CASA R5-H Smart RH (B)