Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Swegon ILTO Oy
Asessorinkatu 10
20780 Kaarina

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Peter Stenström, p. +358 (0)40 703 8966

Rekisterin nimi

Swegon ILTO Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.

Tietojen luovuttaminen

Swegon ILTO Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on on suojattu salasanoin ja Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Swegon Ilto Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseen pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.